Seuran tietosuojaseloste

Loimaan minigolfaajat ry:n jäsentietolomakkeen tiedot ovat yhdistyksen taloudenhoitajan, puheenjohtajan ja rekisterinpitäjän yhteyshenkilön käytettävissä. Lisäksi jäsentiedoista henkilöiden nimet ja syntymäajat ovat Loimaan minigolfkentän (Täsmäputti Ky) käytettävissä.

Lomakkeen tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö:

Loimaan minigolfaajat ry
Miro Marjamäki
miro.marjamaki@tasmaputti.fi
Köyliöntie 697, 32200 Loimaa

Loimaan minigolfaajat ry:n jäsenrekisterin henkilö- ja muita tietoja käytetään mm. liittyen järjestön jäsenmaksulaskutukseen ja niihin liittyviin jäsenmaksutuloutuksiin, tiedottamiseen ja erinäisten järjestöjulkaisujen postittamiseen sekä yleiseen järjestötyöhön, -toimintaan, -tiedottamiseen, -tutkimukseen ja -koulutukseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteinen velvoite, asianomaisten henkilöiden suostumus sekä oikeutettu etu järjestötyöhön, -toimintaan, -tiedottamiseen, -tutkimukseen ja -koulutukseen liittyen. Henkilö voi rajata tai vastustaa tietojensa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Jäsenyys yhdistyksessä ei kuitenkaan ole mahdollinen ilman henkilötietoja Loimaan minigolfaajat ry:n jäsenrekisterissä.

Jäsenen tietoja säilytetään Loimaan minigolfaajat ry:n jäsenrekisterissä niin kauan kuin henkilö on jäsenenä yhdistyksessä tai kuin tietojen säilyttäminen on muuten tarpeellista järjestötyöhön, -toimintaan, -tiedottamiseen, -tutkimukseen ja -koulutukseen liittyen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään yhdistyksen jäsenrekisterissä kaksi vuotta, ellei henkilö itse vaadi tietojensa välitöntä poistamista rekisteristä. Joitakin jäsenen tietoja voidaan joutua säilyttämään pidempään kirjanpito- ja muiden lakien johdosta.

Tietosuojaseloste päivitetty 22.4.2020.